Sık sorulan: Sanayi Sicil Belgesi Vize Nasıl Yapılır?

Sanayi Sicil Belgesi vizesi, belge veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir üretim yerinin bulunduğu İlin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılır. Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

Sanayi sicil kaydı alabilmek için ne yapmak gerekir?

2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 4/1 maddesine göre, üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e-Devlet kapısı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait (https://sanayisicil. sanayi.gov.tr ) web sayfasındaki “ Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” üzerinden elektronik ortamda

Sanayi sicil belgesi ne zaman vize yapılır?

Sanayi Sicil Belgeniz iptal edilmediği sürece geçeri olup 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği gereği belge tarihi itibarıyla 2 yılda bir vize işlemi yapmanız gerekmektedir.

Sanayi Sicil belgesi vize süresi geçerse ne olur?

Vize işleminin yaptırılmamasının cezai yaptırımı bulunmamaktadır. Ancak, süresinde vize işlemlerini yaptırmayan sanayi işletmelerinin sanayi sicil belgeleri hukuken geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacaklardır.

You might be interested:  Sık sorulan: Vize Gecikme Cezası Ne Kadar?

Hangi firmalar sanayi sicil belgesi almak zorundadır?

Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmak ve faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde sanayi siciline kayıt olmak zorundadır. Her üretim yerinin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir. bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Kapasite raporu olmadan sanayi sicil belgesi alınır mı?

Önemli Not: Kapasite Raporu bulunmayan işletmeler sanayi sicil belgesi alamazlar. Ayrıca sanayi sicil belgesinin alımından sonra yıllık işletme cetvellerinin da doldurulması gerekli olup bu konudaki yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde işletmelere para cezası uygulanmaktadır.

Kapasite Raporu için neler gerekli?

Kapasite Raporu Müracaatında İstenen Belgeler

  • Eksiksiz doldurulmuş kapasite raporu müracaat formu, (2 nüsha)
  • Firmanın imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve 1 adet fotokopisi, (Aslı görüldükten.
  • Kiralık olan bina, işyeri için kira sözleşmesi, Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize.

Sanayi sicil belgesi vize yenileme nasil yapilir?

Sanayi Sicil Belgesi vizesi, belge veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir üretim yerinin bulunduğu İlin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılır. Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

Sanayi Sicil Belgesi nereye verilir?

1. Sanayi sicil belgesi almak için aşağıda sizlerden istenilen belgeler ile beraber Sanayi Bakanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Sanayi Sicil Belgesi vize nedir?

Sanayi Sicil Belgesi Vizesi Nedir? Sanayi Sicil Belgesini gereçli kılan vize, belgenin verildiği tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerlidir. Bu süre zarfında kullanılabilen vize, ikinci yılın sonunda yeniden düzenlenmelidir. Şirketin bulunduğu ilin Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerekmektedir.

You might be interested:  Sık sorulan: Ingiltere Vize Randevusu Nasıl Alınır?

Sanayi sicil belgesi kaç yıl geçerlidir?

MADDE 10 – (1) 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1inci maddesi kapsamında değerlendirilen ve en az bir işçi çalıştıran işletmeler sanayi siciline kayıt edilir. (2) Sanayi sicil belgesi, veriliş tarihi itibariyle 2 (iki) yılda bir vize edilir.

Sanayi sicil belgesi elektrik indirimi yüzde kaç?

Sanayi Sicil Belgesi ‘nin en önemli kullanım alanı elektrik kullanımındaki kw/saat başına %25 indirimdir.

Sanayi sicil belgesi idari para cezası ne kadar?

Süresi içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 2019 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler hakkında; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 9. uncu maddesi gereği 2020 yılı içerisinde 1.586,00 (Binbeşyüzseksenaltı) TL İdari Para Cezası uygulanacaktır.

Kimler sanayi sicil belgesi almak zorundadır?

2019 Sanayi Sicil Belgesi Nereden Alınır? 2019 yılı sanayi sicil belgesinin alınacağı kurum Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri’dir. egehaber.com Sanayi sicil belgesi için gerekli evraklar ile kuruma müracaat edilmesi gerekmektedir.

Sanayi sicil belgesi almak zorunlu mu?

1. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.

Sanayi sicil belgesi kim verir?

Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda işletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından verilir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlarda Yıllık İşletme Cetveli sayfa sonundaki dosyalar bölümünden indirilip doldurulur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top